Sub-categories
"Обучение за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника – категория Тпс-Моторни триони и храсторези"
Курс „Растителна защита”

 • ➡ Учебният център организира и провежда „Първоначално обучение на охранители по програма Минимум на Академия на МВР” за заемане на длъжностите „Ръководител охранителна дейност“ и „Охранител“. Преминаването на курс за първоначално обучение е задължително условие за назначаването на длъжност „Охранител“ за кандидати без квалификация по професията, съгласно изискванията на Закона за частната охранителна дейност.
  За включване в обучение по специалностите от III-та степен на професионална квалификация:
  - „Банкова охрана и инкасова дейност”, код 8610101;
  - „Лична охрана”, код 8610102;
  - „Физическа охрана на обекти”, код 8610103,
  лицата трябва да притежават завършено средно образование.

  Продължителност на курса: 40 уч. часа
  Цена на обучението: 30 лв.

  * Учебните занятия могат да се провеждат в дневна, задочна и дистанционна форма на обучение чрез платформата на учебния център

  За връзка с нас и допълнителна информация:
  тел: +359 52 500 043
  моб. тел: +359 894 614 757
Прескочи Навигация

Навигация