• Центърът за професионално обучение към СТИК ЕООД  е одобрен със Заповед РД11-1663 от 10.08.2017 на ИД на БАБХ, за провеждане на "Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба"

    За получаване на Сертификат за работа с продукти за растителна защита за професионални потребители, дистрибутори и консултанти, във връзка с Раздел VII на Закона за защита на растенията

    Общ брой уч. часове:                     30 учебни часа

Прескочи Навигация

Навигация