оператор на компютър
(оператор на компютър)

умение за работа с компютър