Документи и условия за записване

Изисквани документи при записване в курс за обучение:

  • Документ за самоличност
  • Копие от диплома за завършено образование 
  • Медицинско свидетелство
  • Два броя актуални снимки за документи
  • Копие от вносна бележка за платена такса за обучение, ако таксата е внесена по банков път. Таксата за обучение може да се заплати и на място в учебния център:

Изисквания към кандидатите за обучение:

  • Навършени 16 години
  • Завършено средно или висше образование, клас от средното образование или завършен най-малко шести клас
Прескочи Навигация

Навигация