Picture of admin admin
РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
от admin admin - петък, 25 март 2022, 15:34
 
Учебен център "СТИК" ЕООД организира и провежда "Обучение на професионални потребители и дистрибутори на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба" във връзка с издаването на Сертификат от БАБХ по чл. 83 от Закона за защита на растенията.
Курсът е задължителен за всички, които нямат висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“ или „Растениевъдство“ и попадат в една от следните категории:
✅ Употребяват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
✅ Продават продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
✅ Опаковат/преопаковат продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
✅ Предоставят консултантски услуги за интегрирано управление на вредители;
✅ Извършва биологично изпитване на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба;
✅ Задължителен за всички стопани, занимаващи се с растениевъдство;
✅ Опазване на пчелите от отравяне във връзка с изменение на Наредба №13 от 2016г.
Продължителност на курса: 30 уч.часа
Цена на обучението: 180 лв.
* Учебните занятия се провеждат в присъствена или в дистанционна форма на обучение.
За връзка с нас и допълнителна информация:
тел: +359 52 500 043
моб. тел: +359 894 614 757
 
Прескочи Навигация

Навигация