За нас

   Център за професионално обучение към „СТИК” ЕООД предлага обучения на високо професионално ниво. Организира и извършва квалификационни, професионални и мотивационни обучения на персонал на фирми и организации, по заявка от работодатели.

  В ЦПО към “СТИК” ЕООД работи екип от професионалисти с различна квалификация и богат опит. Преподавателите и административния персонал работят в екип, осигуряват качествено и резултатно професионално обучение. Обучението, което провеждаме е съобразено с новите Европейски изисквания в образованието и с придобиването, на която и да е от степените на професионална квалификация. ЦПО към “СТИК” ЕООД е лицензиран за издаването на държавни документи за практикуването на професии и предоставя възможност за придобиване на сертификати не само на начинаещи в професията.

Последно модифициран: петък, 21 февруари 2020, 17:09
Прескочи Навигация

Навигация